ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း (၈၄၇)ခုစစ္ေဆးခဲ့ရာ ပိုးအတည္ျပဳလူနာသစ္မေတြ႕ရ…………

ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္ေန႔အတြက္ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၈၄၇)ခုကို COVID-19ပိုး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာမွာ ပိုးအတည္ျပဳလူနာသစ္မေတြ႕ရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဇူလိုင္လ(၃၁)ရက္ေန႔ မနက္က က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္......

ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနက ပထမသုတ္နဲ႔ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၃၅၇)ခုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR)က ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၂၅)ခုတို႔ကို စစ္ေဆခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၲေလး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန နဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲနမႈဆိုင္ရာဌာနတို႔က ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း (၃၆၅)ခုနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္(၁၀၀၀)က ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၂၇၃)ခုတို႔ကိုလည္း ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ပိုးအတည္ျပဳလူနာသစ္မေတြ႕ခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္......

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ COVID-19ပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ (၄)လေက်ာ္ကာလမွာ ပိုးကူးစက္ခံသူေပါင္း(၃၅၃)ဦးအထိရွိပါတယ္။ ပိုးကူးစက္ခံရၿပီး က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူက (၂၉၅)ေယာက္အထိရွိကာ ေသဆုံးသူက (၆)ေယာက္အထိရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္........

Sourse / Photo ; MOHS

%d bloggers like this: