ျပည္ဝင္ခြင့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ဇူလိုင္လ(၃၁)ရက္အထိ ထပ္တိုး……….

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္မယ့္ ခရီးသြားေတြအေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို ဇူလိုင္လ(၃၁)ရက္ေန႔အထိထပ္တိုးျမႇင့္လိုက္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ပခရီးသြားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုဗစ္ကာလအတြင္းမွာ ျပည္ဝင္ခြင့္ ယာယီကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္….............

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၾကတဲ့ ခရီးသြားေတြအေပၚ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္ေတြအျပင္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းေတြကို ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းကာ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္…......

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၾကတဲ့ ခရီးသြားေတြအေပၚ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကိုေတြကို ထပ္တိုးေၾကာင္းလည္း မတ္လ(၂၄)ရက္က ထပ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႔ လူမႈေရးဗီဇာအပါအဝင္ ဘယ္ဗီဇာအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ယာယီရပ္ဆိုင္ေၾကာင္း မတ္လ(၂၈)ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ယာယီကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို ဇူလိုင္(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ထပ္တိုးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္….........

Source / Photo Crd ; Internet

%d bloggers like this: