မိုင္းပန္ၿမိဳ႕ရွိ အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ရွိ/မရွိ ေရွာင္တခင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး…….

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ၊ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ရွိ/မရွိကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီအခ်ိန္က တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္......

အခုလို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန တို႔ပါဝင္တဲ့ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ၊ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ရဲမႈမရွိေစရန္အတြက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္.....

အခုလိုေရွာင္တခင္စစ္ေဆးရာမွာေတာ့ ေတြ႕ရွိရတဲ့ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ဆိုင္မ်ားအား ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သတိေပးမွတ္တမ္းထားရွိကာ လိုအပ္မႈမ်ားကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္.....

Sourse / Photo ; မိုင္းပန္(ျပန္/ဆက္)

%d bloggers like this: