တပ္မေတာ္မွ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း…………..

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ တပ္မေတာ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းျခင္းကို ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔မနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္ကျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္….......

အေနာက္ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမွတ္(၅)တပ္မေတာ္တန္းျမႇင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (ကြင္းေကာက္)မွ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းေအာင္ဉီးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕မွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Surgical mask (၅၀၀)ခု၊ OT Gown(၁၅၀)ခု ၊ OT Cap(၂၀၀)ခု၊ Face Shield(၈၀)ခု၊ Surgical Gloves (၂၀)ခုႏွင့္ Digital B.P Cuff (၁)ခုတို႔အား ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္….......

အခုလို ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားကို အမွတ္(၅) တပ္မေတာ္တန္းျမႇင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း(ကြင္းေကာက္)မွ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းေအာင္မွ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုစုလႈိင္က လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္…........

Source / Photo Crd ; ေဝေဝ(ေလးမ်က္ႏွာ)

%d bloggers like this: