မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႀကီးႏွစ္ျမဳပ္ပ်က္စီး(လယ္၊ယာ)ေတာင္သူမ်ားအား အေရးေပၚရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္……..

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လင္းေခးခ႐ိုင္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တိန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မိုင္းေဟာင္း ေက်း႐ြာ၊ မိုင္းေဟာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မနက္ (၉) နာရီခြဲအခ်ိန္ခန႔္က သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေရႀကီးႏွစ္ျမဳပ္ပ်က္စီး (လယ္၊ယာ)ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္…..............

မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တိန္း၊ ေနာင္ယင္း၊ နားေလာ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားအတြင္းမွာ ယမန္ႏွစ္က သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေရႀကီးႏွစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အေရးေပၚရံပုံေငြမွက်ခံၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁ဝဝဝဝ) ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွဦးေဆာင္ၿပီး သီးႏွံ လယ္ (၅ဝ.၅၆)ဧက၊ ယာ (၇.၄၄)ဧကတို႔အတြက္ ေတာင္သူ (၅၂) ဦးအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္…................

အခုလိုေပးအပ္ရာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးမင္းထက္၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္မိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားမွ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္…..............

Source / Photo Crd ; Ei Shwe Sin Lat (Mine Pan)

%d bloggers like this: