“သားသားမီးမီး တို႔ကို Sex Education သင္ေပးပါ” စကားဝိုင္း

ပရိသတ္ႀကီးေရ…

ဘဝမွာ အစိုးရိမ္ရဆုံးအေျခအေနေတြ က ဘာေတြမ်ားလဲ…

အခ်စ္ဆုံးသူေတြကို ဆုံး႐ႈံးရမွာေၾကာက္တဲ့ စိတ္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ကိုယ့္ကို လက္မခံမွာ စိုးရိမ္ရတဲ့ စိတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာမွာ စိုးတဲ့စိတ္ ဒါေတြက သင့္အတြက္ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ…

ဒါေပမဲ့ ဒီစိုးရိမ္ေၾကာက္စိတ္ေတြက သားသမီးအတြက္ ျဖစ္တည္တဲ့ ေမတၱာစိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔ ယွဉ္လာခဲ့တဲ့အခါမွာေတ့ာ သင့္ကို မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေတ့ာပါဘူး…

ဒီလို စိုးရိမ္စိတ္ေတြကင္းေဝးၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ရတဲ့ ကေလးေလးေတြ အသိဉာဏ္ပညာေတြျပည့္ဝကာ ကမာၻႀကီးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳ႐ွင္သန္ေစခ်င္တာ မိဘတိုင္း အလိုခ်င္ အေတာင့္တဆုံး ဆုတစ္ခုလိုု ထင္ပါတယ္…

%d bloggers like this: